Promienniki ciepła a optymalna temperatura pomieszczeń w pracy

Normy, które mówią o warunkach pracy odnoszą się nie tylko do warunków, w jakich pracownicy powinni wykonywać pracę pod względem stanowiska pracy i jego bezpieczeństwa, ale również normy te odnoszą się do temperatury powietrza znajdującego się w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy.

W okresach, kiedy jest zimno (jesień, zima) istnieje potrzeba ogrzewania pomieszczeń do pracy.Wiąże się to z kosztami, jakie pracodawcy muszą ponieść w celu zapewnienia prawidłowych warunków pracy.Koszty te można nieco zmniejszyć stosując ogrzewanie jedynie tej części pomieszczenia, w którym pracują ludzie.Wykorzystuje się do tego celu promienniki ciepła.

Wywołałoby nadmierne ocieplenie takiej części

Ich ustawienie, czyli skierowanie promieni podczerwonych we właściwe miejsce sprawia, że na wybranym stanowisku pracy panuje właściwa temperatura, przez co pracownik nie jest narażony na odczuwanie zimna i może wydajnie pracować.Ustawienie promienników ciepła we właściwej pozycji jest kluczowe, ponieważ nie może ono być ustawione bezpośrednio na głowę lub obrany punk na ciele człowieka. Wywołałoby to nadmierne ocieplenie tej części ciała.

Normy regulujące temperaturę pomieszczeń do pracy mówią, iż w pomieszczeniach tych powinno być temperatury poniżej 14 i powyżej 30 stopni Celsjusza Jednakże optymalna temperatura oznacza przede wszystkim wygodę dla pracowników. Podczas ogrzewania promiennikami ciepła trzeba uwzględnić rodzaj stanowiska pracy oraz wysiłek fizyczny, jaki pracownik wkłada w wykonywanie swoich obowiązków.