Jaką rolę w hodowli drobiu odgrywają promienniki ciepła?

Hodowla drobiu wymaga zapewniania zwierzętom optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju. Jednym z najważniejszych z nich jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń hodowlanych. Dla tego celu bardzo często wykorzystuje się nowoczesne promienniki ciepła.

Promienniki ciepła wykorzystywane w hodowli drobiu to tak zwane kwoki. Ich dobór powinien być staranny i przemyślany, ponieważ drób jest bardzo wrażliwy na zmiany ciepła. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu, w którym przebywa drób może prowadzić do poważnych chorób, a nawet śmierci ptactwa.

Duże znaczenie ma też odpowiednie rozmieszczenie promienników. Należy uwzględnić fakt,że promienniki ogrzewają powierzchnię, która znajduje się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W ten sposób w pomieszczeniu, w którym przebywa drób można wydzielić strefy o zróżnicowanej temperaturze, tak by warunki w pomieszczeniu odpowiadały potrzebom ptaków w różnym wieku i w różnej kondycji.

W najcieplejszych miejscach przechowuje się zwykle pisklaki. Z racji młodego wieku nie mają one jeszcze w pełni wykształconego systemu termoregulacji, co czyni je bardzo podatnymi na zmiany temperatur. Starsze ptaki wymagają natomiast nieco niższej temperatury.

Popularne w hodowli drobiu kwoki to promienniki punktowe. Dzięki ich wykorzystaniu można dowolnie regulować temperaturę w poszczególnych miejscach obiektu. W przypadku tradycyjnych systemów ogrzewania byłoby to niemożliwe, dlatego powoli odchodzi się od wykorzystywania ich w hodowli drobiu.

Wykorzystywanie promienników do ogrzewania pomieszczeń hodowlanych jest też bardzo opłacalne. Każdy rolnik dąży do ograniczenia kosztów hodowli i maksymalizowania swoich zysków, a nowoczesne promienniki ciepła bardzo dobrze wpisują się w ten trend.