Promienniki ciepła i hałas przy ich użytkowaniu.

Poziom głośności pracy urządzeń grzewczych z pewnością należy do parametrów, które należy brać pod uwagę przy wyborze sposobu ogrzewania. Oczywiście najważniejsza jest moc grzewcza i zużycie paliwa, ale poziom hałasu również ma znaczenie, gdyż zbyt wysoki jego poziom będzie przeszkadzał w pracy czy w odpoczynku.

W wielu obiektach wielkogabarytowych do ogrzewania używane są promienniki ciepła. Poziom hałasu, który wydzielają zależy od paliwa, które je zasila. Gazowe promienniki ciepła do swojej pracy wymagają spalania gazu, co może być słyszalne dla otoczenia. Nieco ciszej działają promienniki ciepła olejowe.

Innym sposobem ogrzewania są kurtyny powietrzne, które nie wydzielają hałasu związanego ze spalaniem paliwa, bo są one elektryczne, ale hałas jest związany z wydmuchiwaniem powietrza. Z kolei ogrzewanie grzejnikowe nie wydaje w ogóle hałasu, ale nie sprawdza się w obiektach wielkogabarytowych ze względu na koszty, które generuje.

Jak zwykle więc przed wyborem sposobu ogrzewania trzeba porównać różne możliwości i wybrać optymalną kombinację wydajności, kosztu i hałasu, jaki będzie z nim związany. Poziom hałasu, podobnie jak moc grzewcza i zużycie paliwa powinien być podany przez producenta.