Zastosowanie promienników ciepła w obiektach drobiarskich.

W poprzednich artykułach opisywałam różnorakie formy ogrzewania. Skupiałam się głównie na opisie i działaniu promienników ciepła. Znajdują one zastosowanie nie tylko przy ogrzewaniu domów czy małometrażowych pomieszczeń przemysłowych czy handlowych, ale również do ogrzewania hodowli zwierząt. Niniejszy artykuł będzie dotyczył zastosowania promienników ciepła w ogrzewaniu obiektów drobiarskich.

Hodowle drobiu są miejscami szczególnymi. Od jakości życia i opieki nad drobiem tam hodowanym zależy, jakiej jakości jaja i mięso zostaną wprowadzone na rynek, oraz ile zarobi na tym wszystkim hodowca. Jakość chowu zależy w głównej mierze od warunków, w jakich ono przebywa. Niebagatelną rolę odgrywa tu zachowanie w obiekcie drobiarskim odpowiedniej temperatury.

Kurczęta w ich stadium wylęgowym (w jajku) ogrzewa się tzw. sztucznymi kwokami. Są to urządzenia, wyglądem najczęściej przypominające żarówki, wyposażone w promienniki podczerwieni lub grzejniki oporowe. Ich głównym zadaniem jest ogrzewanie kurcząt do momentu ich wylęgu. Są to skuteczne i sprawdzone urządzenia, chętnie wykorzystywane przez drobiarzy.

Najodpowiedniejszą temperaturą dla młodych kurcząt jest przedział od 16 do 32 stopni (w zależności od wieku kurczęcia). Najwłaściwsze warunki w pomieszczeniu stwarza dla kurcząt użycie gazowych promienników ciepła. Pozwalają one na równomierne bądź strefowe (w zależności od potrzeb) ogrzewanie pomieszczenia drobiarskiego.

Obiekt drobiarski można również wyposażyć w ogrzewanie podłogowe. Dzięki temu posunięciu ograniczymy wilgotność w kurniku, zredukujemy nieprzyjemne zapachy oraz stworzymy lepsze warunki dla kur. Warto rozważyć obydwie opcje (gazowe promienniki ciepła + kwoki) oraz ogrzewanie podłogowe. Pozwoli to stworzyć optymalne warunki w pomieszczeniu hodowlanym.